محصولات درای وال کی پلاس

اجزای ساختارها نقش تعیین کننده ای در عملکرد و مشخصات فنی نهایی دارند. از این رو کی پلاس طیف گسترده محصولات ساخت و ساز خشک را متناسب با نیاز و عملکردهای مختلف تولید می کند.