اطلاعات فنی

Kplus E-House: معرفی و کاربرد محصولات کی پلاس در پروژه ها

ساخت و ساز خشک مجموعه‌ای از سیستم‌ها متناسب با موقعیت و کاربرد بخش‌های مختلف ساختمان است. انتخاب ساختارهای هر ساختمان با توجه به محیط و مشخصات فنی مورد نیاز طرح انجام می‌شود. کی پلاس مشخصات فنی این ساختارها را با تهیه کاتالوگ‌ها و برگه‌های فنی کامل در اختیار طراحان قرار داده است.

از طرفی کی پلاس برای آشنایی بیشتر مخاطبان، نرم افزار آنلاین خانه کی پلاس را منتشر کرده است. در این نرم افزار آنلاین می‌توانید به عنوان نمونه یک پروژه مسکونی را که در آن به خوبی موقعیت‌های کاربرد محصولات و ساختارهای کی پلاس به تصویر درآمده بررسی کنید تا شناخت مناسبی از کاربرد هر سیستم در محیط‌های مختلف بدست آورید.