اطلاعات فنی

Kplus E-House : معرفی و کاربرد های محصولات کی پلاس در پروژه ها

ساخت و ساز خشک مجموعه ای از سیستم ها متناسب با موقعیت و کاربرد بخش های مختلف ساختمان است. انتخاب ساختار ها با توجه به محیط و مشخصات فنی مورد نیاز طرح انجام می شود. کی پلاس مشخصات فنی ساختار ها را با تهیه کاتالوگ ها و برگه های فنی کامل در اختیار طراحان قرار داده است.

از طرفی کی پلاس برای آشنایی بیشتر مخاطبان نرم افزار نرم افزار آنلاین خانه کی پلاس را منتشر کرده است. در این نرم افزار آنلاین می توانید به عنوان نمونه یک پروژه مسکونی را که در آن به خوبی موقعیت های کاربرد محصولات و ساختار های کی پلاس به تصویر درآمده بررسی کنید تا شناخت مناسبی کاربرد هر سیستم در محیط های مختلف بدست آورید.