بازرسی

برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستم‌ها ساخت و ساز خشک، بازرسی فنی پروژه های در حال اجرا توسط کادر فنی شرکت Kplus ایران صورت می‌پذیرد. این بازرسی به صورت ادواری و در مراحل مختلف عملیات اجرایی (زیرسازی، پنل گذاری و درزگیری و نازک کاری) انجام می‌پذیرد.

نکته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگویی به استعلام‌های فنی و بازرسی از پروژه‌هایی که توسط عاملین مجاز Kplus اجرا می‌گردد به صورت رایگان می‌باشد

لطفا جهت درخواست بازدید از پروژه، فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل آن به شماره فکس 02188203315 و یا ایمیل inspection-ki@kplus.ir ارسال نمایید.

فرم درخواست بازدید از پروژه