پیشنهاد ساختار (مشاوره در انتخاب ساختار)

گام نخست در استفاده از سیستم‌های ساخت و ساز خشک، انتخاب ساختار مناسب می باشد.

هر یک از ساختارها دارای قابلیت های ویژه خود بوده که در مرحله طراحی می باید مشخصات عملکردی آن ساختار مانند قابلیت های فیزیکی و مکانیکی تعیین کننده از قبیل مقاومت استاتیکی، میزان عایق حرارتی، عایق صوتی و مقاومت ساختار در برابر حریق در نظر گرفته شوند.

به عنوان مثال، برای انواع دیوار (دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای جداکننده بین دو واحد آپارتمانی، دیوار راهروها، دیوار سلول تر و …) ساختارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربری، باید ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود.

 

واحد پشتیبانی فنی شرکت کی پلاس با دریافت اطلاعات و فایل نقشه پروژه، بهینه‌ترین ساختارها را با توجه به الزامات طرح و نیز مقررات ملی ساختمان در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.

لطفا جهت استفاده از این خدمت رایگان، درخواست خود را به همراه نقشه و فرم درخواست زیر، به آدرس ایمیل technical@kplus.ir ارسال و تاییدیه آن‌ را از داخلی ۱۱۸۹ دریافت نمایید.