محصولات پلستر : انواع گچ پلیمری

محصولات پلستر در ساخت و ساز خشک بسیار پرکاربرد هستند و کی پلاس با توجه به نیاز های صنعت ساختمان و تسهیل ساخت سریع و کارآمد انواع محصولات پلستر را تولید می کند.