سامانه آموزش کی پلاس

با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى کیفى سیستم‌هاى ساخت و ساز خشک، شرکت کی پلاس اقدام به تاسیس مراکز آموزشى مجهز و نیز استقرار کارشناس ویژه آموزش در شهرهاى مختلف کشور نموده، تا مطالب فنى بروز و روش‌هاى صحیح نصب در قالب دوره‌هاى آموزشى کوتاه مدت به گروه‌هاى نظارتى و اجرایى ارائه گردد.

بدیهی است گروه‌های مختلف قشر صنعت ساختمان با گذراندن دوره‌های مربوطه می‌توانند در راه استفاده صحیح و استاندارد از محصولات مجموعه کی پلاس گام بردارند و با داشتن صلاحیت مورد تأیید این شرکت، در زمینه فوق فعالیت نمایند.

سامانه آموزش کی پلاس، به فراگیران این قابلیت را می‌دهد تا به سادگی بتوانند تقویم فصلی دوره‌های مراکز آموزش را مشاهده و بدون مراجعه حضوری؛ اقدام به ثبت نام و پرداخت شهریه نمایند. همچنین فراگیران به راحتی می‌توانند تمامی فرایند دوره‌هایی که در مراکز آموزش کی پلاس گذرانده‌اند (تا اخذ گواهینامه) را به صورت ساده و سیستمی مشاهده نمایند.