نوار درزگیر کی پلاس

نوار درزگیر

از نوار درزگیر جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود. عدم استفاده از نوار درزگیر، باعث به وجود آمدن ترک در محل درزهای پنل گچی خواهد شد.

نوار چسب جداکننده کی پلاس

نوار چسب جداکننده (Trenn-fix)

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند، به علت این اختلاف، ترکی نامنظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی، در محل هایی که ساختارهای ساخت و ساز خشک و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود. بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد. این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای 6.5 سانتیمتر) بوده که در پشت آن، یک لایه چسب (به پهنای 1 سانتی متر) وجود دارد.

نوار عایق پشت چسب دار​ کی پلاس

نوار عایق پشت چسب دار

این نوار بین سطح اتصال دیوار با عناصر پیرامونی قرار گرفته و هدف استفاده از آن، بهبود عملکرد صوتی ساختار می باشد. این نوار می تواند به صورت یک تکه باشد و کل جان رانر را پوشش دهد یا به صورت دو ردیف نوار عایق به عرض 15 میلی متر، زیر رانر قرار گیرد.

نوار کرنربید کاغذی

نوار محافظ گوشه، در کنج های خارجی دیوارها و محل هایی که در معرض ضربه هستند، استفاده می شود. کرنربید علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا و یکنواخت ایجاد میکند.