مجتمع تجاری ارگ
بازسازی بنای ارگ در سال ۱۳۹۱ و در زمینی به مساحت ۱۱۵۰۰ متر مربع آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به پایان رسید. معماران ارگ جدید، علیرضا شرافتی و پانته‌آ اسلامی هستند. در نمای این بنا، از شیشه برای بازتاب درختان کهنسال پیرامونی و تاکید بر رشته کوههای شمال تهران استفاده شده و ترازهای ارتفاعی متفاوت پروژه، محوطه سازی و تبدیل شدن پله به سکوهای طولی باعث شکل گیری یک فضای عمومی شهری شده است.

دیگر پروژه های تجاری :