آقای محمد صادق عزیزی

نام نماینده : آقای محمد صادق عزیزی

نشانی : تهران، اتوبان رسالت، خروجی سهروردی شمالی، زیر پل سید خندان، خیابان برازنده، پلاک 38، طبقه دوم واحد 6
شماره تماس : 02171333000
همراه : 09124442898
شماره تماس :
همراه :