امیر حسین علی مردانی

عاملیت :

نام نماینده : آقای امیر حسین علیمردانی

نشانی : قم – 45 متری صدوق کوچه 34 – پلاک 149 کدپستی: 3716863113
شماره تماس : 02532913500
، 09127588147
همراه : 09125526177
شماره تماس :
همراه :
تلفکس :
تلفکس : 02532913500
پست الکترونیکی : Amir.alimardani@chmail.ir
توضیحات : قم – 45 متری صدوق - سی متری قائم - بعد از کوچه 12 - مصالح فروشی بهسامان