دایان لوتوس سازه شاهرخ

نام نماینده : آقای باقری

نشانی : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان آبنوس، کوچه آبنوس26، پلاک صفر، طبقه اول
شماره تماس : 03432455966
همراه : 09132404494
شماره تماس :
همراه :
پست الکترونیکی : lotussazeh.agent@kplusi.org