دیرین ابنیه تابان

نام نماینده : آقای حمید خدا کرمی

نشانی : شیراز-خيابان معالي آباد-ساختمان آرين-نبش خ بهاران-طبقه سوم-واحد 5
شماره تماس : 07136385038
همراه : 09171116210
شماره تماس :
همراه :
شماره فکس : 02189788299
پست الکترونیکی : dot.beton@gmail.com