بهسا ابنیه سازان آکام

نام نماینده : آقای کبیری
نشانی : تهران – خیابان شریعتی – خیابان دولت - نرسیده به دیباجی – بن بست حافظ – پلاک1 طبقه 5 -واحد 1 - کد پستی: 1951636741
شماره تماس : 02188065735
، 02122578866
شماره تماس :
شماره فکس : 22572886
پست الکترونیکی : Info@behsa.co