عاملین درای وال کی پلاس در استان تهران

نوع همکاری

گروه خط و خاک نیارش

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای مختاری

طرح و بنای افرنگ

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای انصاری

آذین سقف افق

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای یعقوب شمس آذر

فرابعد پی ایرانیان

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای میر آقا

آدرین فرداد تاو

تهران

نوع همکاری : عاملین فروش

خانم میرزائی
دزاشیب- خیابان دکتر محمدجواد باهنر-خیابان شهید ولی الله رفیعی- پلاک 30- طبقه 1- واحد 1

فرم و فضای رایان

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای طالبی

پارسیان سقف و ابنیه قائم

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رحیم صفاریان

رابو دژ پارس

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رضائی

فیدار سازه گستر تچرا

تهران

نوع همکاری : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

آقای محمدپور
تهران- چیتگر- شهرک راه آهن- میدان موج- بلوار علامه قزوینی- خیابان میلاد یکم- ساختمان یاس3- طبقه 5- واحد 5

آبادگران عمران و معماری

تهران

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای احتشامی پور
خیابان اباذر، خیابان سرتیپ حاجی زاده(گلدشت)، خیابان پیامبر شرقی، مجتمع اداری گلشن، طبقه 4، واحد 404