عاملین درای وال کی پلاس در استان تهران

نوع همکاری

آرابن تجارت

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای عباسلو

فرابعد پی ایرانیان

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای میر آقا

آدرین فرداد تاو

تهران

نوع همکاری : عاملین فروش

خانم میرزائی
تهران- محله نیرو هوائی- خیابان مهرآور (باستانی)- خیابان 11/30- پلاک 21- طبقه اول کد پستی: 1747913911

فرم و فضای رایان

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای طالبی

پارسیان سقف و ابنیه قائم

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رحیم صفاریان

رابو دژ پارس

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رضائی

فیدار سازه گستر تچرا

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای مهدی محمد پور

آبادگران عمران و معماری

تهران

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای احتشامی پور
خیابان اباذر، خیابان سرتیپ حاجی زاده(گلدشت)، خیابان پیامبر شرقی، مجتمع اداری گلشن، طبقه 4، واحد 404

مدرن سازان نویان

تهران

نوع همکاری : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

خانم مظاهری
"تهران- میدان شهید باهنر (نیاوران) - خیابان جهانشاهی پلاک 23 - واحد 4"

نوین ساخت رامان

تهران

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای رضائی مقدم
سعادت آباد- علامه طباطبایی شمالی- خیابان شانزدهم شرقی- پلاک 38