آژیراک برج

نام نماینده : آقای قوطویان
نشانی : تهران- بنی هاشم- صیاد شیرازی- بن بست شهید محسن کشوری- پلاک4- طبقه همکف
وبسایت : www.ajirakborj.com
شماره تماس : 02122306234
، 02122507846
، 02122306573
شماره تماس :
تلفکس :
شماره فکس : 02122306406
تلفکس : 0212306604
پست الکترونیکی : Info@ajirakborj.com