آقای عمادالدین ارجائی

عاملیت :

نام نماینده : آقای ارجائی
نشانی : تهران - اتوبان حکیم- بعد از اشرفی اصفهانی- خیابان باغ فیض- خیابان باهنر- نبش هجرت-ساختمان آفتاب- واحد 3
شماره تماس : 02144979972
، 02144979554
شماره تماس :
شماره فکس : 44975212
پست الکترونیکی : e_erjaie@yahoo.com