آداک برج

نام نماینده : آقای رضا سلیمانی
نشانی : تهران- خیابان چهاردهم ولنجک- ساختمان هوما پلاک 19-واحد 203
وبسایت : www.adakborj.ir
شماره تماس : 02122402121
، 02140229887
شماره تماس :
پست الکترونیکی : info@adakborj.ir