آبان کار تجارت کاو

عاملیت :

نام نماینده : آقای بازرگانی
نشانی : تهران- جنت آباد جنوبی- خیابان شهیدحمیدرضا بهمنی نژاد- خیابان 35 متری کبیری زاده(لاله غربی)- پلاک 68 - طبقه دوم
شماره تماس : 02144620331
، 02144620260
شماره تماس :
شماره فکس : 89779621
پست الکترونیکی : info@akatek.ir