آباد آسای سروش بهسازی

عاملیت :

نام نماینده : آقای خمیرگران
نشانی : تهران- بیمه- کوچه بنفشه- خیابان شهید رستمی (بیمه سوم)- پلاک8- ساختمان تچرا 2- طبقه 1- واحد 9
شماره تماس : 02191096567
شماره تماس :
پست الکترونیکی : Soroosh.behsazi@gmail.com