ابزار آلات دستگاه گچ پاش

گلوله اسفنجی

ابزاری اسفنجی کروی جهت تمیز کردن مسیر عبور گچ بعد از اتمام پاشش

شیرمغناطیسی

قطعه ای الکترومکانیکی جهت قطع و وصل کردن جریان آب

شلنگ آب و هوا

شلنگی جهت هدایت آب و هوا از پمپ آب و پمپ هوا به سرنازل

شفت تمیزکننده

ابزاری جهت تمیز کردن محفظه ملات بعد از اتمام پاشش

روتور

قطعه ای فلزی و مارپیچی که با چرخش درون استاتور ، ملات را به سوی نازل میراند.

پروانه همزن

ابزار مارپیچی جهت ترکیب آب با گچ یا سیمان و تولید ملات

براکت نگهدارنده

قطعه ای فلزی جهت نگهداری پروانه همزن

استاتور

قطعه ای فلزی با دیواره داخلی لاستیکی که با کمک روتور ملات آماده شده را به سوی نازل می راند.