بلوک گچی

بلوک‌ های گچی جهت اجرای سريع طراحی شده اند و قابل استفاده در فضاهایی با کاربردهای مختلف از جمله تجاری و مسکونی می باشند. اين بلوک‌ ها به دليل داشتن فاق و زبانه به راحتی قابل نصب می باشند و پس از اينکه درزهای اجرا توسط ملات مخصوص درزگيری پر و صاف گرديد، نيازی به گچ کاری مجدد ندارد و می توان مستقيما روی آن عمليات ‌رنگ آميزی را انجام داد يا سطح را با کاغذ ديواری پوشاند.‌

  • کاهش زمان اجرا
  • بستر آماده برای نقاشی
  • بدون نياز به گچ و خاک
  • کاهش هزينه اجرا و مصالح
  • بدون نیاز به پوشش خاص جهت پرداخت سطح
  • سبک سازی نسبت به روش‌های سنتی
  • ايجاد فضای بيشتر در ساختمان ‌به دليل ضخامت کم‌
  • قابليت اتصال به سقف، کف و ديوارهای باربر