پوشش‌ های محافظ تیر و ستون با صفحات مقاوم دربرابر حریق

یکی از کاربرد های صفحات مقاوم در برابر حریق ( GKF یا FR ) کی پلاس و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت ( GKFI یا FM ) حفاظت سازه های فولادی از طریق پوشش تیر های و ستون ها است.

معرفی، انواع و کاربرد پوشش های محافظ تیر و ستون در ساختمان

یکی از نقاط ضعف مهم سازه های فولادی، مقاومت کم آن ها ر برابر حریق بوده، به طوری که زمان کوتاهی پس از وقوع ، ممکن است دچار ناپایداری و فرو پاشی کامل شوند. مطابق با مقرارات و استاندارد ها، سازه های فولادی باید برای مدت زمان معینی در مقابل حریق مقاوم سازی شوند. یکی از کاربرد های صفحات مقاوم در برابر حریق GKF ) Kplus یا FR )و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت ( GKFI یا FM ) حفاظت سازه های فولادی از طریق پوشش تیر های و ستون ها است.

در این ساختار ساخت و ساز خشک، یک زیر سازی فلزی سبک در پیرامون تیرها و ستون ها اجرا شده که صفحات گچی بر روی این زیر سازی نصب می شوند. بدین ترتیب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حریق ، اجزای سازه ای را احاطه نموده و از این طریق سازه در برابر حریق مقاوم سازی می شود. با استفاده از این روش می توان پوشش های با رده مقاومتی تا 120 دقیقه برای ستون ها ایجاد نمود. مزیت این نوع ساختار حفاظتی ، سرعت، سهولت و ارزانی آن نسبت به سایر روش ها( نظیر پوشش های بتنی) است. با استفاده از این نوع روش، نازک کاری اجزای سازه ای نیز تامین گردیده که این امر، صرفه اقتصادی و تسریع عملیات اجرایی را به ارمغان می آورد.