عاملین درای وال کی پلاس با رده همکاری "گواهینامه اجرایی"

استان

چلیپا طرح و ساخت پارسیان

یزد

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای علی محمد خواستان

تک نما نفیس ژیان

کردستان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای فردین شریفی

آترین سقف گستر

زنجان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای فرزاد عباسی آزاد

پارسیان سقف و ابنیه قائم

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رحیم صفاریان

گروه ساختمانی عمارت

خراسان جنوبی

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

محمد جواد کرمی

رابو دژ پارس

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای رضائی

اهرام اردکان

یزد

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای کمالی

فیدار سازه گستر تچرا

تهران

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

دستاورد فن اوری ماد

کرمانشاه

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای کاکاوندی
سین

انبوه سازان نما نوگرا

فارس

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای جوکار
شیراز