کلبه هزاره روشن

نام نماینده : آقای محمدرضا نمدانیان

نشانی : نوشهر-خیابان بهار آزادی بلوار امام رضا-بعد از رستوان عمو عباس-جنب کوی سپیدار
شماره تماس : 01152351434
همراه : 09121468059
شماره تماس :
همراه :
پست الکترونیکی : m_namedanian@yahoo.com