کران زرین فلات آرنا

نام نماینده : آقای شهرام برنافر

نشانی : مشهد، بلوار معلم، بین معلم 62 و 64، پلاک 15، طبقه دوم
وبسایت : www.karanzarin.ir
شماره تماس : 05138691207
همراه : 09155159440
شماره تماس :
همراه :
پست الکترونیکی : shahrambornafar@gmail.com