ایستا فرانگر اندیشان

نام نماینده : آقای آسا

نشانی : شیراز، بلوار پاسارگاد غربی، بعد از خیابان یقطین، ساختمان تجاری اداری ایستا
شماره تماس : 07138331322
همراه : 09171123439
شماره تماس :
همراه :
پست الکترونیکی : ista.fna@gmail.com
توضیحات : ایمیل دوم : lstaFaraNegarAndishan@gmail.com