فرزین آقا زاده

عاملیت :

نام نماینده : آقای آقا زاده

نشانی : تهران، همت غرب، آزادگان جنوب، خروجی احمد آباد مستوفی، جاده احمد آباد، یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان پاشا
شماره تماس : 02144027625
همراه : 09121859174
شماره تماس :
همراه :