جاسم عابدینی

نام نماینده : آقای عابدینی

نشانی : نوشهر- کردیکلا- خیابان اندیشه- بن بست لادن
شماره تماس : 01152142276
همراه : 09119990718
شماره تماس :
همراه :