نوین ارگ آمل

نام نماینده : آقای فلاح زاده

نشانی : آمل- جاده محمود آباد- خیابان طالب آملی- نبش دریای 19/1
شماره تماس : 01144152750
همراه : 09111215033
شماره تماس :
همراه :