مدرن سازان مازند

نام نماینده : آقای هوشیار خواه

نشانی : ساري- خیابان رازی- روبروی درب بیمارستان امام- بن بست 8 متری- مجتع پاستور- طبقه 5- واحد 15
شماره تماس : 01133315056
همراه : 09112532166
شماره تماس :
همراه :