سبک سازان هوشمند آمود 

نام نماینده : آقای فراهانی نژاد 

نشانی : تهران- میدان شیخ بهایی- خیابان شیخ بهائی شمالی- پلاک9- طبقه 3- واحد 6 شرقی
شماره تماس : 88629733
، 88629758
، 88613264
شماره تماس :