سازه کاران الماس البرز

نام نماینده : آقای ضمیریان

نشانی : ساری- بلوار طالقانی- خیابان شهابی- روبروی خیابان المهدی- ساختمان اشکان- طبقه 3- واحد 8
شماره تماس : 01133200373
همراه : 09111536507
شماره تماس :
همراه :