امید جدی

نام نماینده : آقای جدی

نشانی : تهران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه خاک، واحد 9، طبقه سوم
شماره تماس : 02122971698
شماره تماس :