الوان پخش گلستان

نام نماینده : آقای یحیی بابائی

نشانی : گرگان- بلوار جرجان- مقابل پایانه مسافربری گنبد- ساختمان الوان
شماره تماس : 017-32132362
شماره تماس :
شماره فکس : 01732126979