ناصر مشرفی پور

نام نماینده : آقای مشرفی پور

نشانی : مازندران- چالوس- میدان خط 8- قبل از پل سرد آبرود- ساختمان مهندسی دژآرا
شماره تماس : 01152256601
همراه : 09111955456
شماره تماس :
همراه :