رسیدگی به شکایات عاملین و مشتریان

شکایات و ادعاهای عاملین و مشتریان از طریق سامانه شکایات کی پلاس قابل دریافت می باشد.

انواع شکایات قابل بررسی از سوی واحد امور مشتریان : 

  • شکایت از محصولات
  • شکایت از عملکرد‌ عاملین
  • شکایت از خدمات شرکت‌ کی پلاس