عاملین درای وال کی پلاس در استان گیلان

نوع همکاری

آرا بناسازان تیران

گیلان

نوع همکاری : شرکت‌های دارای قرارداد همکاری

آقای نظر حقیقی کیساری
گیلان، رشت، انزلی، بلوار شهدای گمنام، بلوار خرمشهر، پلاک 0، طبقه همکف

کومه سازان اسپیناس

گیلان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای پورصنم
گیلان، آستارا، لوندویل، کانرود، خیابان حسینیه، کوچه افشین، پلاک43

عمران اسکان گیل

گیلان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای خیابانی

طرح نو اندیشان

گیلان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای نواری

رسام اسپرلوس گیلان

گیلان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای پورنوروز
شهرستان طوالش- بخش مرکزی- شهر هشتپر- خیابان 20 متری- خیابان گرگانروز- وچه قرقاول 4- پلاک 0- طبقه اول

معمارگستران ابریشم

گیلان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای امیر شمس

مدرن سازان لیدوما

گیلان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای احمد دروی

شمس گستر لاهیج

گیلان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای شمس یوسفی
لاهیجان - جاده لنگرود- بلوار امام رضا - روبروی ترمینال مسافربری

زیبا سازان لاهیج

گیلان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای پورنصیری
لاهیجان - خیابان 22 بهمن- روبه روی اداره مخابرات- نبش بن‌بست چهارم- برج آپادانا 2- طبقه پنجم

تیراژه صنعت ساختمان

گیلان

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای دانش
رشت- بلوار شهید انصاری- تقاطع بلوار دیلمان- ساختمان تیراژه - طبقه 2- واحد 1