عاملین درای وال کی پلاس در استان هرمزگان

نوع همکاری

فراز ایستای البرز

هرمزگان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای زینالی

آرسیس پارسیان کیش

هرمزگان

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای هادی کردی

هنگام قشم (بندر عباس)

هرمزگان

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای دریانورد
بندرعباس- خیابان رسالت شمالی- روبروی بانک توسعه- ساختمان اهورا- طبقه 2-واحد 5

هرمز بنای سبک ایستا

هرمزگان

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای استاد
بندرعباس- چهارراه فاطمیه - کوچه قوام 7 ساختمان جام جم -پلاک 24- طبقه 6