عاملین درای وال کی پلاس در استان مرکزی

نوع همکاری

سیما آرای اراک

مرکزی

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای امیریان راد
اراک- بخش مرکزی- قطب صنعتی- همت 8- خیابان توسعه 4- خیابان پژوهش- پلاک 0- ساختمان واحد 107- طبقه همکف کدپستی: 3819955719

آقای رضا غیاث فر

مرکزی

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای غیاث فر
اراک- راهزان- خیابان جوادالائمه- کوچه شهید مجید عیوضی- پلاک 14- طبقه همکف