عاملین درای وال کی پلاس در استان قم

نوع همکاری

آرکا نوین دکور

قم

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای سید بهروز پیغمبری

کاواک شارسازه کویر

قم

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای امیر رضا لاجوردی

گروه مهندسین ساباط رسام آخیز

قم

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای حسینی
قم- بلوار امام رضا- مجتمع تجاری فردوس- طبقه همکف- واحد 176

آقای محسن ارباب صادقی

قم

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای ارباب صادقی
قم- خیابان عطاران- ساختمان چکاد- پلاک 45- طبقه 4 - واحد13