عاملین درای وال کی پلاس در استان قزوین

نوع همکاری

راشا سازه آریا رادوین

قزوین

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای اباصلت

سپهر سازه آرتا

قزوین

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای بهتویی
قزوین- بلوار میرعماد- خیابان شهید فکوری- پلاک 3 - واحد 4

باروگر

قزوین

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای ابدی نائینی
قزوین - خیابان فلسطین - بین چهارراه پادگان و چهارراه محمد رسول الله- نبش خیابان ایرانشهر- پلاک 171- واحد 1