عاملین درای وال کی پلاس در استان خراسان جنوبی

نوع همکاری

گروه ساختمانی عمارت

خراسان جنوبی

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

محمد جواد کرمی

شیک و سقف بنیان بنا

خراسان جنوبی

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای اکبری
بیرجند - بلوار شهید طهماسبی -حدفاصل عدالت و رسالت- پلاک 112/2

آریا انرژی کویر

خراسان جنوبی

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای بهداد
بیرجند - خیابان غفاری -بالاتر از غفاری 18- پلاک 105- طبقه دوم