عاملین درای وال کی پلاس در استان البرز

نوع همکاری

عظیم سازه اعلاء هونام

البرز

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای رحیمی
کرج- محله عظیمیه- خیابان شهید رضوان غلامی- بلوار بسیج (45 متری کاج)- پلاک 181- طبقه پنجم- واحد 15

اوژن مهراز کوشا

البرز

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای صفوی
کرج-بخش مرکزی- مهر شهر-فاز 1- کوچه بنفشه- خیابان شهید دشتیان زاده(دانش)- پلاک 0- قطعه 581- طبقه اول 

رازیگران پارسه

البرز

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای توکلی
کرج - چهارراه هفت تیر-ابتدای طالقانی جنوبی- ساختمان تخت جمشید-طبقه 7- واحد11

باروگر

البرز

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای ابدی نائینی
‌کرج- بلوار طالقانی - بین چهارراه هفت تیر وطالقانی- ساختمان سپهر1-طبقه2- واحد 202