عاملین درای وال کی پلاس در استان اردبیل

نوع همکاری

آقای تقی رضایی مقدم

اردبیل

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای تقی رضایی مقدم
اردبيل- خیابان دکتر مفتح -پائینتر از چهارراه باغمیشه - پلاک 246

بلند سازه عمران ایرانیان

اردبیل

نوع همکاری : گواهینامه اجرایی

آقای جواد کوهی

شالوده گستر عمران

اردبیل

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای محب اللهی
اردبیل- شهرستان پارس آباد -فلکه باکری –کوچه 6 -کدپستی 5691984415

طرح و ساخت تی کین تی

اردبیل

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای اکبری
اردبیل- کیلومتر 5 لاین برگشت اتوبان تبریز -بعداز شرکت آناتا -پلاک877