عاملین درای وال کی پلاس در استان آذربایجان غربی

نوع همکاری

نما گستر بوکان

آذربایجان غربی

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای خشنوا
بوکان- خیابان شهید باهنر- نبش کاج 2

گروه ساختمانی انتظاریون

آذربایجان غربی

نوع همکاری : عاملین فروش با سرویس انبار

آقای انتظاریون
ارومیه-خیابان برق-فلکه مخابرات-12 متری پشت مخابرات-کوچه1-پلاک 10-واحد1

ایمن برج پیشگام

آذربایجان غربی

نوع همکاری : عاملین فروش

آقای ملک رضا حیدر نژاد
ارومیه، بخش مرکزی، سربازان گمنام، کوچه 7 (شهید مقصود جهانگیر زاده)، بلوار ارتش، پلاک0

خانم لیلا نصیری

آذربایجان غربی

نوع همکاری : عاملین فروش

خانم نصیری
ارومیه- خیابان فارابی- اول خیابان شهید علیزاده