گروه مهندسین ساباط رسام آخیز

عاملیت :

نام نماینده : آقای حسینی
نشانی : قم- بلوار امام رضا- مجتمع تجاری فردوس- طبقه همکف- واحد 176
شماره تماس : 02537153
، 02538203627
شماره تماس :
پست الکترونیکی : Sabat.engineer.group1@gmail.com