کلبه هزاره روشن

عاملیت :

نام نماینده : آقای نمدانیان
نشانی : نوشهر-خیابان بهار آزادی-بلوار امام رضا- بعد از رستوران عموعباس- جنب کوی سپیدا
شماره تماس : 01152335759
، 01152351434
، 01152351433
شماره تماس :
تلفکس :
تلفکس : 01152335759
پست الکترونیکی : m_namedanian@yahoo.com