پی چینه راه پارس

عاملیت :

نام نماینده : آقای شریف
نشانی : یزد- جاده فرودگاه- آزادگان 53- جنب هتل کاروان کدپستی: 8917351290
شماره تماس : 03537233535
شماره تماس :
شماره فکس : 02145812562
پست الکترونیکی : peychinerah@gmail.com