نوآوران توسعه ابنیه قائم

نام نماینده : آقای خانعلی زاده
نشانی : قائمشهر کمربندی سادات نیا - بعد از بریدگی جویبار - نبش بهار نارنج 74
شماره تماس : 01142049433
، 01142049434
شماره تماس :
پست الکترونیکی : noavaraghaem.agent@kplusi.org