پارس ایده آرتمن

عاملیت :

نام نماینده : آقای جنابی
نشانی : کرمانشاه- میدان آیت الله کاشانی- جنب بانک ملی- پلاک 346- چهارراه کارگر- جنب پمپ بنزین هاشمی
شماره تماس : 08337213244
شماره تماس :
شماره فکس : 08337295304